Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    odpychać, nadmierny, opowiadanie , rozpadać się , włączyć , funkcjonalnie, izolacjonistycznie, beznadziejny, hańba, podpisywać , zawieść się , zapewne , odżywiać się , ukierunkowanie, apoteoza, grubiański, pałac , ukoić, łatwo, brud, nadużywać, obojętnie, odosobnienie, sumienny,