Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie, mogą być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to irracjonalnie

  • nierozumowo, nielogicznie, nieracjonalnie, skojarzeniowo, podświadomie, nieprecyzyjnie, bezpodstawnie
  • intuicyjnie, apriorycznie
  • Wybrane synonimy:

    zadanie , ocenić , wymyć , frunąć (fruwać ), uprawiać , opuszczony , uderzać , nastrój , zdanie , niewolniczy , plotka , chwała, podniecić , dolegać , zniechęcać , prezydent , ścisnąć się , pozwolić , głęboki , powszedni , przyjąć , unosić , zarejestrować się , ukazać się ,