Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie, mogą być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to humorystycznie

  • dowcipnie, żartobliwie, zabawnie, wesoło, pociesznie, śmiesznie, kpiąco, groteskowo
  • Wybrane synonimy:

    nadarzać się , roznosić się , poprosić , oświadczyć , pozwolić , krzykliwy , pochylić się , niezbędny , bandyta, epizod , przesadzać , płacić , natężenie , osiągnąć , krążyć , odchodzić , błyszczeć, barbarzyńca, wyraźny , rozejm , kaprys , instrukcja , rodzić się , schować się ,