Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to flirtować

  • flirtować
  • flirtować
  • flirtować
  • flirtować
  • Wybrane synonimy:

    bezkompromisowo, liceum, systematyczny , tonąć , chwiać się, wystartować , parę , rozbić się , wysiłek , zmieniać się , środek , włożyć , rozchmurzyć się , własny , wskazać , biec (biegnąć), podsumowywać , dokoła, składać , dopinać, zapisywać , ukrywać się , uzupełnić , doznawać,