Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie, mogą być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to humorystycznie

  • dowcipnie, żartobliwie, zabawnie, wesoło, pociesznie, śmiesznie, kpiąco, groteskowo
  • Wybrane synonimy:

    rozpoznawać , powołać , wypełniać , zainicjować , psuć , apatia, obsłużyć , kres , nagradzać , odrodzić , mordować , kryzys , ławka , karierowicz , przyznawać się , ćwierć , łzy , ocenić , obliczyć , skomasować , szczery , konsumpcja , gwałtowny , idealny ,