Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to flirtować

  • flirtować
  • flirtować
  • flirtować
  • flirtować
  • Wybrane synonimy:

    spełnić się , odmówić , oryginalny , funkcjonalnie, oszczędny , jama, zajmować , wyprodukować, celowy, głupiec, przyjąć się , budować się, święty, wyłożyć , przemawiać , niedomówienie, poprawić, tekst , wyrób , przedstawiać się , trochę , ranić , zbliżać , pośpieszyć się (pospieszyć się),