Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to rozstanie

  • pożegnanie, izolacja, niewidzenie się
  • rozwód, rozłąka, rozejście, separacja
  • odłączenie, odizolowanie, samotność, odejście, oderwanie się
  • Wybrane synonimy:

    napędzić, anielski, fortuna, upoważniać , usta , pohamować , wówczas , kondycja, wtem , nauczyciel , oznaczać , ośmieszać , nadużycie, wzruszać się , błaznować, uspokoić , popatrzeć (popatrzyć) , zbędny , środek , niesmaczny , zgodzić się , między, odsuwać , sztuka ,