Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to obojętność

  • niezaangażowanie, neutralność
  • pasywność, apatia, bierność
  • bezduszność, nieczułość
  • Wybrane synonimy:

    długi, koncert, odżywiać się , kłuć, objawiać, pozwolić , gagatek, piechotą , utrzymać , zostawać , mordować się, pouczać , aktywny, dziecko, polemika , zastanowić się , kurtuazyjnie, różnorodny , pilnować , sposób , apatyczny, prędki , lekkomyślność, pasować ,