Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to kondycja psychiczna

  • nastrój, humor, nastawienie, morale, duch
  • stan, stan psychiczny, forma, samopoczucie
  • usposobienie
  • Wybrane synonimy:

    letnik, umysłowy , koktajl, zespół , gadatliwy, podwójny , ilustrować, wzruszać się , prymitywny , astronomiczny, dane, składać się , zabijać się , żal, potęga , swoboda , naumyślnie , wychowanie , każdy, równowaga , nachodzić się, zirytować , kwaśny, odpowiadać ,