Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to tarapaty

  • troski, utrapienia, przeszkody, problemy, perturbacje, perypetie, tragedie, zły os, zała passa, przeciwności, zmartwienia
  • wpadka, ambaras, pasztet, trudności, przeprawa, opały, wsypa, wtopa
  • zgrzyty, zajścia, kram, zatarg, spór, nieporozumienia, zwada, komplikacje
  • katastrofa, dramat, nieszczęście
  • Wybrane synonimy:

    ubliżać , letni, przemijać , cnotliwie, szatan , pokazywać , meldować się, zniszczyć , idealista, konkretny, nakaz, rozwiązać , pewny (pewien) (przymiotnik) , lapidarnie, czyścić, kamuflaż, rzucić , postulat , ośmieszyć , generacja, porwać się , łóżko, matka, ważny ,