Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to wsparcie

  • protekcja, rekomendacja, dotacja, subwencja, sponsoring, wstawiennictwo
  • wdowi grosz, zapomoga, zasiłek
  • protekcja, protekcjonizm, plecy, układy, wejścia, więzi, koligacje, powiązania, stosunki
  • oparcie, podpora, poparcie, filar, trzon, twierdza, opoka, rdzeń, podstawa, kręgosłup, fundament
  • pomoc, konsultacja, porada, rada
  • doradztwo, posiłki, przyjacielska dłoń, wdowi grosz, wspomożenie, usługa, dobrodziejstwo, odsiecz, zachęta
  • Wybrane synonimy:

    oszukać , maszyna, skąd , niemy, jednorodny, wejście , letnik, praktyka , elegancki, kategoryczny, fatalnie, tonąć , roztargniony , ja, zaatakować , urodzić się , przebywać , szczegółowy , ekstra, wyżywienie , gniazdo, wolność , zaakceptować , morze,