Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    odradzać , kondycja fizyczna, wyobrazić sobie , sprzedaż , ekspresywny, umiarkowany , zadeklarować , kolektywnie, zadeklarować się , waga , zmuszać się , drwić, rozczarować się , zadedykować , ustalić się , tkwić , zaznaczać się , smak , teraźniejszy , odpłacić , współczesny , odnosić się , pożyczać , wrażenie ,