Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to próżność

  • arogancja, bezcelowość, bezpłodność
  • dystans, duma, jałowość, mania, lichota
  • płycizna, marnota, marność, niewydajność, nieprzydatność
  • samochwalstwo, pewność siebie, przemądrzałość, pycha, snobizm, szpan, triumfalizm
  • zbyteczność, złuda
  • Wybrane synonimy:

    mądrość, zawartość , dziwić, dobrowolny, zwariować , ochronny , ucho , cieszyć się, adnotacja, szanować się , dokładnie, zarząd , macierzysty, gdzieniegdzie, uważać, ucisk , oszczędzić , ujawnić się , nienormalny , opowiadać , wzruszać , cudowny, lekcja, organ ,