Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to upomnienie

  • wyrzut, ruga, uwaga, przygana, wytyk, reprymenda, pretensja, ochrzan, nagana, krytyka
  • napomnienie, wytknięcie, ochrzan, pouczenie, bura, skarcenie
  • Wybrane synonimy:

    społeczny , włączać się , gnębić się, zniechęcić się , ustanowić , fatalny, machnąć, daremny, leniwie, polecić , pyszny , składać , koncesjonować, rozstanie, wziąć , kalectwo, odwiedzać , prowadzić się , wątek , łup, rada , obalać , żywiołowy , dobry,